Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nocnatesciowa
8132 77f2 500
Każdy dostaje taką miłość, na jaką zasługuje.
Reposted fromsoadysta soadysta viaBecauseBoobs BecauseBoobs
nocnatesciowa
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viaBecauseBoobs BecauseBoobs
5205 7fb4
Reposted fromamatore amatore viasouporn souporn
nocnatesciowa
1357 84b6
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viasouporn souporn
nocnatesciowa
8165 f36f 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaBecauseBoobs BecauseBoobs
nocnatesciowa
7916 54ef 500
nocnatesciowa
6559 28a4 500
Reposted fromsiara siara vianaich naich
nocnatesciowa
Reposted fromVix Vix vianaich naich
nocnatesciowa
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi.
— Carrie Bradshaw / "Sex w wielkim mieście"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMerlinka Merlinka
nocnatesciowa
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMerlinka Merlinka
nocnatesciowa
0704 a846
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMerlinka Merlinka
nocnatesciowa
nocnatesciowa
8217 1ecd
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viafourstrings fourstrings
nocnatesciowa
Reposted fromoll oll viadusz dusz
9361 4d71
Reposted fromtastefulsin tastefulsin viaIrishlad70 Irishlad70
nocnatesciowa
0549 bd9e
Reposted fromIrishlad70 Irishlad70
nocnatesciowa

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viaberowa berowa
nocnatesciowa
4135 d2f1 500
Reposted fromobliviate obliviate viaberowa berowa
nocnatesciowa
0849 3f43
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viaberowa berowa
5212 6ff1
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaberowa berowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl