Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nocnatesciowa
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viaradaetyki radaetyki
nocnatesciowa
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted bypassionative2708ladyapplefemme-fatalzupsonpuszkamilenyfunnybryanaszyderathesilenceofthealcoholicdziwnerzeczyhope24walkthemoonmalinysieskonczylynaturalgingermala-mi-w-glanachwarkoczceldooomiiinwujcioBatzabkahoneybunnytobecontinuedzupsonSkydelanitwaspainmyinstantneedalliwantisyouumie-rankokikselenarincynamonmysteryblackcataisolrosentymentalnadaniellssspontaneousprzeciezwieszzeciekochambad-bat-emergencyonlyonelifeannomaliasomebunnypuszkamilenyaanetaxxchleb-i-winogrzejGabreiilasydkover-landadwokatdiablamikimotoemocjonalnykalekarusalkadmiralamerykanskieciachopaapizjebalosielottibluebellklaudialucjaalaalaalaagainnagainnotyourstrawberryskaaryfikaacjaaduszypszczola91
nocnatesciowa
6164 a53f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
nocnatesciowa
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viakrolik krolik
nocnatesciowa
7226 4d04 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatazniebieskimi tazniebieskimi
nocnatesciowa
6588 efb7 500
nocnatesciowa
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle
nocnatesciowa
2321 36c6 500
Reposted fromamatore amatore viasabvelqz sabvelqz
nocnatesciowa
9477 83c3
nocnatesciowa
9012 d5f5 500
nocnatesciowa
nocnatesciowa
3406 2706 500
Reposted fromfelicka felicka viaall-about-kate all-about-kate
nocnatesciowa
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viaBadyl Badyl
nocnatesciowa
3372 455b 500
Reposted fromerial erial viaglootech glootech
nocnatesciowa
5270 cb97 500
Reposted fromrol rol viaHanoi Hanoi
nocnatesciowa
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaHanoi Hanoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl