Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4360 5e6c

Goals

Reposted frommyry myry viacarlandlouise carlandlouise
nocnatesciowa
3966 65b3 500
Reposted fromfungi fungi viabercik bercik
nocnatesciowa
street vendors
Reposted fromcats cats viabercik bercik
nocnatesciowa
8669 8926 500
Reposted fromfungi fungi viaMyBlackWings MyBlackWings
nocnatesciowa
Reposted frommeem meem
nocnatesciowa
Reposted frommeem meem
2168 d728 500
Reposted fromidiod idiod vialouve louve
nocnatesciowa
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viascorpix scorpix
nocnatesciowa
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby viaradaetyki radaetyki
nocnatesciowa
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted bypassionative2708ladyapplefemme-fatalzupsonpuszkamilenyfunnybryanaszyderathesilenceofthealcoholicdziwnerzeczyhope24walkthemoonmalinysieskonczylynaturalgingermala-mi-w-glanachwarkoczceldooomiiinwujcioBatzabkahoneybunnytobecontinuedzupsonSkydelanitwaspainmyinstantneedalliwantisyouumie-rankokikselenarincynamonmysteryblackcataisolrosentymentalnadaniellssspontaneousprzeciezwieszzeciekochambad-bat-emergencyonlyonelifeannomaliasomebunnypuszkamilenyaanetaxxchleb-i-winogrzejGabreiilasydkover-landadwokatdiablamikimotoemocjonalnykalekarusalkadmiralamerykanskieciachopaapizjebalosielottibluebellklaudialucjaalaalaalaagainnagainnotyourstrawberryskaaryfikaacjaaduszypszczola91
nocnatesciowa
6164 a53f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
nocnatesciowa
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viakrolik krolik
nocnatesciowa
7226 4d04 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viatazniebieskimi tazniebieskimi
nocnatesciowa
6588 efb7 500
nocnatesciowa
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaxannabelle xannabelle
nocnatesciowa
2321 36c6 500
Reposted fromamatore amatore viasabvelqz sabvelqz
nocnatesciowa
9477 83c3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl